Virginia takes down Miami 5-1 in their 2016 season home opener.